Ви се заблагодаруваме што ја посетивте нашата веб-страница. Се надеваме дека ќе уживате во дополнителното запознавање со компанијата Тотал Медиа Продукција и со нашите производи.

Тотал Медиа Продукција го почитува вашето право на приватност при користењето на веб-страницата и при електронската комуникација со нас. Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга. Ги презедовме сите потребни мерки за да може личните информации што ни ги даваат да бидат безбедни.

Сите податоци за купувачите/корисниците строго се чуваат и достапни се само на вработените на кои им се неопходни за исполнување на редовните работни активности. Сите вработени во компанијата Тотал Медиа Продукција се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста.