Пакет Бизнис СТАРТ

 • Бизнис карти - 500 парчиња
 • Меморандуми - 100 парчиња
 • Папки - 50 парчиња
 • Дизајн на лого – Професионално дизајнирање на корпоративно лого.
 • Рол ап банер (200х80цм)
 • Дизајн и конструкција на веб страна (Silver)

По промотивна цена од 29.600 ден.

Пакет Бизнис МЕДИУМ

 • Бизнис карти - 1000 парчиња
 • Меморандуми - 500 парчиња
 • Папки - 100 парчиња
 • Пликоa - 500 парчиња
 • Дизајн на лого – Професионално дизајнирање на корпоративно лого.
 • Рол ап банер (200х80цм)
 • Дизајн и конструкција на веб страна (Gold)

По промотивна цена од 59.900 ден.

Пакет Бизнис ПРЕМИУМ

 • Бизнис карти- 1000 парчиња
 • Меморандуми - 1000 парчиња
 • Пликоа - 1000 парчиња
 • Папки - 200 парчиња
 • Пенкала - 100 парчиња
 • Тефтери - 100 парчиња
 • Дизајн на лого – Професионално дизајнирање на корпоративно лого.
 • Рол ап банер (200х80цм) 2 парчиња.
 • Дизајн и конструкција на веб страна (Platinum)

По промотивна цена од 99.900 ден